Werkwijze webshop verkopen

Welke stappen moeten er genomen worden om uw webshop te kunnen verkopen? Om uw webshop zo efficiënt en zo snel mogelijk te verkopen, tegen het zo hoog mogelijke bedrag heb ik een standaard werkwijze ontwikkeld.

Stappenplan webshop verkopen

  1. Waardebepaling van een webshop
  2. Vastleggen resultaat (omzet, winst etc.)
  3. Analyseren en rapporteren online positionering
  4. In kaart brengen van leveranciers
  5. Overdrachtsdocumenten (verkoopprofiel en verkoopmemorandum)
  6. Het plaatsen van het verkoopprofiel
  7. Onderhandelingen met geïnteresseerden voor uw bedrijf / webshop
  8. Koopcontract opstellen
  9. Daadwerkelijke verkoop en overdracht

Bovenstaande stappen nemen ongeveer 8 weken tot 12 maanden in beslag. Het deel tot de daadwerkelijke plaatsing van uw verkoopprofiel is snel mogelijk, vaak al binnen acht weken. Met plezier informeer ik u over de verwachte doorlooptijd van uw bedrijf, neem hiervoor gerust contact met mij op.

Wat u zelf alvast ter voorbereiding kunt doen is ervoor zorg dragen dat de administratie up-to-date is. Jaarrekeningen van voorgaande jaren zijn ook altijd nodig voor de eventuele verkoop. Houdt ook rekening met een analyse van uw financiën door een externe financiële partij zoals de accountant van de koper.